Loading

„Żywność największą potrzebą człowieka”

„Żywność największą potrzebą człowieka”

Szanowni Państwo,

Bank Żywności w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne, w których będziecie mogli Państwo zapoznać się z modelami funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, poznać harmonogram działań, jak i szczegóły dotyczące oferowanego wsparcia grantowego.

Bank Żywności w Olsztynie, jako organizacja pozarządowa od ponad 20 lat realizuje działania związane z walką z ubóstwem, eliminacją głodu i osiąganiem bezpieczeństwa żywnościowego. Współpracuje z organizacjami regionu, szkołami, przedszkolami w zakresie edukacji dotyczącej niemarnowania żywności, zdrowej, zbilansowanej diety i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Grupą docelową podejmowanych działań są osoby potrzebujące wsparcia żywnościowego, społecznego i zawodowego.

Prowadzona przez Bank aktywizacja społeczna i zawodowa osób przyczyniła się do pozyskania z CITI FUNDATION środków finansowych na realizację projektu nt. „Food is the Greatest Human Need Program” - „Żywność największą potrzebą człowieka”. Ideą projektu jest zbudowanie i wdrożenie modelu przedsiębiorczości społecznej, zwiększającego dostępność do gotowego posiłku dla osób
o niskich dochodach, bezpłatnej żywności oraz możliwość zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem w lokalnych społecznościach. Ponadto tworzone w ramach projektu przedsiębiorstwa społeczne realizować będą zadania z zakresu aktywizacji społecznej poprzez zbudowanie i wdrażanie modeli ogrodu społecznego lub lodówki społecznej lub sklepu społecznego. Na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego ze środków projektu, konsorcjum może pozyskać grant finansowy.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 09 lipca 2024 r. w godzinach 9:45-12:00.

Harmonogram spotkania.