Loading

Sieć Prometeusz

Warmińsko – Mazurska Sieć Przedsiębiorstw Społecznych "PROMETEUSZ" pomaga tworzyć warunki do rozwoju oraz wzmocnienia potencjału przedsiębiorstw społecznych w Regionie Warmińsko – Mazurskim, budować kapitał społeczny oraz wzmacniać potencjał przedsiębiorstw społecznych.


Sieć „PROMETEUSZ” jest platformą współpracy spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, spółek prawa handlowego o statucie non for profit działających w sektorze ekonomii społecznej.


Cele sieci PROMETEUSZ:

- wzmacnianie potencjału merytorycznego członków Sieci,

- wzrost kompetencji kadry członków Sieci,

- integracja przedsiębiorstw społecznych w regionie,

- kreowanie i promocja produktów sieciowych,

- rzecznictwo i reprezentowanie sektora ekonomii społecznej,

- rozwój gospodarczy przedsiębiorstw społecznych.

Działania sieci PROMETEUSZ:

-inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ekonomii społecznej oraz współpracy administracji publicznej i biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi,

-organizację seminariów, warsztatów, konferencji oraz wizyt studialnych służących rozpowszechnianiu i prezentowaniu działalności członków Sieci,

-organizację dorocznych targów ekonomii społecznej,

-inicjowanie i realizację projektów partnerskich z innymi sieciami w kraju i za granicą,

-pomoc w rozwiązywaniu problemów i potrzeb członków Sieci poprzez wsparcie zajmowanie stanowiska, opiniowanie, rekomendacje,

-rzecznictwo interesów członków Sieci,

-tworzenie i upowszechnianie standardów działań przedsiębiorstw społecznych,

-tworzenie rozwiązań biznesowych na rzecz przedsiębiorstw społecznych.