Loading

Dokumentacja projektowa

 

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - czerwiec 2022

Model kompetencyjny standarów kwalifikacji pracowników OWES wraz ze sposobem ich walidacji - listopad 2019

Ulotka - wsparcie dla Przedsiębiorstw Społecznych  - OWES Nidzica

Regulaminy OWES w Nidzicy