Loading

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w NIDZICY

O nas

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: luty 2019 – czerwiec 2023

AKTUALNOŚCI

OWES Nidzica z AKREDYTACJĄ

Z radością informujemy, że z dniem 11 maja 2023 roku otrzymaliśmy akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, co potwierdza, że spełniamy najwyższe standardy wspierania przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy wszystkie chętne osoby i podmioty ekonomii społecznej do skorzystania z naszych usług.

 

OWES Nidzica z AKREDYTACJĄ