Loading

Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!

Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!

Rozpoczęto nabór wniosków ramach Programu "Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

Wniosek/ki wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27.06.2024 r. do dnia 17.07.2024 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej

Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców odbędzie się 2 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w formie wideokonferencji (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams).

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod poniższym linkiem

Szczegółowe informacje o naborze pod linkiem

Zapraszamy do udziału w naborze