Loading

Premia Społeczna

Premia Społeczna

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Fundusz Współpracy zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat projektu „Premia społeczna” (FERS) - innowacyjnego mechanizmu wspierającego finansowo samorządy, które chcą zlecać usługi społeczne podmiotom ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9.07.2024 (wtorek) w Hotel Park w Olsztynie (adres:  Al. Warszawska 119, Olsztyn).

 

Spotkanie skierowane jest zarówno do samorządów oraz ich jednostek organizacyjnych, czyli przyszłych grantobiorców “Premii”, jak i do działających w regionie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i innych mających wpływ na kształtowanie rozwoju świadczenia usług społecznych przez PES. Promowanie dialogu i współpracy z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej to jeden z podstawowych celów “Premii”. OWES są naturalnymi partnerami lokalnymi JST w tym zakresie.

W trakcie spotkania zaprezentowane będą założenia mechanizmu „Premia społeczna”, przedstawione zostaną korzyści z jego wdrożenia, a także omówiony będzie harmonogram oraz zasady ubiegania się o granty przez samorządy.

Podczas spotkania zaprezentowanych będzie również wiele cennych rozwiązań z zakresu zlecania i realizacji usług społecznych przez PES w regionach. Przekazane zostaną informacje m.in. o  rozwoju świadczenia usług społecznych, tworzeniu systemu na poziomie gminy i powiatu, kontraktowaniu oraz roli PES w ich realizacji.

 

Ramowa agenda wydarzenia znajduje się w formularzu rejestracyjnym oraz na stronie https://premiaspoleczna.pl/spotkanie-informacyjne-w-olsztynie/.

 

Premia społeczna to mechanizm, który wspiera rozwój lokalnego rynku usług społecznych przez zachęcanie samorządów do zlecania realizacji usług dla mieszkańców lokalnym partnerom: stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom ekonomii społecznej.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o grant pokrywający 25-70% wartości zamówionych usług społecznych, jeśli powierzą je podmiotom ekonomii społecznej.

Projekt dofinansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Więcej informacji na stronie: www.premiaspoleczna.pl.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zarejestrować się za pomocą formularza pod adresem: https://forms.gle/4k2GN7fUMxgqki5X6 . Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5.07.2024 r., do godziny 16.00. Potwierdzenia rejestracji będą przesyłane na bieżąco.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, organizator zapewnia wyżywienie. Dojazd we własnym zakresie.

 

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z:

- Anna Jankowska, tel. 724 590 517, e-mail: lub

- Kamila Łozińska, tel. 798 371 387, e-mail: lub

- Agata Lewandowska, tel. 574 872 077, e-mail:

 

Serdecznie zapraszamy