Loading

Doradztwo

Ośrodek oferuje doradztwo indywidualne i grupowe, podstawowe i specjalistyczne osobom zainteresowanym zakładaniem przedsiębiorstw społecznych, organizacjom pozarządowym oraz pracownikom instytucji wspierających ekonomię społeczną.

Doradzamy między innymi jak zakładać spółdzielnie socjalne, jak prowadzić działalność odpłatną statutową oraz działalność gospodarczą w NGO, jak zatrudniać pracowników w podmiotach ekonomii społecznej, sprzedawać wyroby, księgować i promować.

Doradztwo świadczone jest zarówno w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy, siedzibach Inkubatorów w Kamionce i Działdowie, jak również doradca OWES dojeżdża do klienta w indywidualnie ustalonym terminie.

Zakres tematyczny usług doradczych świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy:

 

 

Serdecznie zapraszamy