Loading

Pierwszy Katalog Ofert produktów i usług przedsiębiorstw społecznych z regionu Warmii i Mazur 2012

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, pełniąca funkcję Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej na terenie powiatów: nidzickiego, szczycieńskiego, działdowskiego i nowomiejskiego, przedstawia pierwszy  Katalog Ofert produktów i usług przedsiębiorstw społecznych z regionu Warmii i Mazur. Katalog zawiera opis 60 produktów i usług: upominki, gadgety, pamiątki regionalne, produkty dla domu i ogrodu, oferty produktów i usług dla biznesu, przeprowadzenie warsztatów, realizację usług turystycznych, organizację i obsługę szkoleń i wizyt studyjnych. Uzupełnieniem ofert komercyjnych są propozycje współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie społecznego zaangażowania biznesu oraz wolontariatu pracowniczego.

Katalog ofert produktów i usług corocznie będzie aktualizowany

"Katalog Ofert produktów i usług przedsiębiorstw społecznych z regionu Warmii i Mazur" - pobierz