Loading

Szkolenia

Aby zgłosić się na szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 89 625 22 26 lub mailowy

 

Oferty szkoleń:

 

Osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, przedstawicielom i pracownikom podmiotów ekonomii społecznej, osobom zainteresowanym działaniem w sektorze ekonomii społecznej oferujemy szkolenia z zakresu:

 

Uczestnicy szkoleń:

- poznają prawne podstawy funkcjonowania przedsiebiorstwa społecznego,

- uzyskują pomoc w przygotowaniu biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego,

- działalności odpłatnej i gospodarczej organizacji pozarządowej,

- uzyskują wiedzę nt. zarządzania przedsiebiorstwem społecznym,

- poznają źródła finansowania projektów z zakresu ekonomii społecznej,

- poznają zasady budowania zespołu, komunikacji w grupie,

- uzyskają umiejętności motywowania pracowników,

- zdobędą wiedzę w zakresie negocjacji i zarządzania zespołem,

- poznasz sposoby animacji społecznej.

 

OWES organizuje szkolenia zawodowe i branżowe, zgodnie z profilem działalności i potrzebami odbiorców swoich usług. W przypadku zapotrzebowania PES lub PS na szkolenia specjalistyczne, zapewnia także dostęp do nich w ramach usług zewnętrznych.

 

Zapraszamy również na dodatkowe specjalistyczne szkolenia z zakresów tematycznych wybranych przez uczestników szkoleń.

 

Serdecznie zapraszamy!