Loading

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w NIDZICY

O nas

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: luty 2019 – marzec 2022

AKTUALNOŚCI

Ważna informacja

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Fundacji oraz interesantom, od 12 marca do odwołania praca biura projektu, Centrum Ekonomii Społecznej oraz Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Kamionce  będzie wykonywana w systemie zdalnym.

Ważna informacja

Certyfikat - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
zaprasza

podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  
a także jednostki samorządu terytorialnego

 
do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu 
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Certyfikat -  Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.