Loading

WYDŁUŻENIE TERMINU

WYDŁUŻENIE TERMINU

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach realizowanego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 02.09.2022 r. godzina 15.00