Loading

WYDŁUŻENIE TERMINU

WYDŁUŻENIE TERMINU

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach rundy konkursowej nr 9/2022   w związku z realizacją projektu” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.
Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 24.08.2022 r. godzina 15.00.