Loading

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 9/2022

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 9/2022

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że w dniu 16.09.2022 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę 4 biznesplanów. Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 13 lit. c Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dofinansowanie otrzymują wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów tj. 72 pkt. ogółem oraz w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów u każdego oceniającego członka KOW.

Pobierz listę rankingową (.pdf)