Loading

Szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne.

Szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy , że 2 stycznia 2019 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia jest Spółdzielnia Socjalna "FADO".

Tym samym zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach, które będą prowadzone w obszarach:

 • audytów dostępności architektonicznej i audytów poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • audytów dostępności serwisów internetowych, aplikacji i dokumentów cyfrowych
 • tworzenia transkrypcji tekstowej nagrań dźwiękowych oraz tworzenia napisów rozszerzonych (w tym "na żywo") do nagrań i transmisji na żywo zawierających dźwięk i obraz (audio- wideo)
 • tworzenia audiodeskrypcji
 • przygotowywania i montażu materiałów w polskim języku migowym (PJM)
 • tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (Easy to Read and Understand, ETR)

Szkolenia będą skierowane do co najmniej 96 osób z co najmniej 32 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru całego kraju, tj:

 • osób zaangażowanych na podstawie stosunku pracy
 • osób zaangażowancyh na podstawie umów cywilnoprawnych
 • kadry zarządzającej organizacji

Wymagane jest aby osoby te:

 • były zgłoszone na szkolenie przez organizację pozarządową, w której są zatrudnione/ zaangażowane
 • przed dniem zgłoszenia na szkolenie nie zajmowały się tworzeniem audiodeskrypcji, transkrypcji, prowadzeniem audytów dostępności lub innymi działaniami służącymi zapewnieniu dostępności produktów i usług, objętymi tematyką tego szkolenia i chciały zdobyć wiedzę i kompetencje w tym zakresie
 • były zdolne do wykonywania działańm do których uzyskają kompetencje w wyniku szkolenia (zdolność ta rozumiana jest jako brak barier natury fizycznej, psychicznej, umysłowej, uniemożliwiających wykonywanie audytów dostępności lub innych działań służących zapewnieniu dostępności produktów i usług, objętych tematyką szkoleń).

Szczegółowe informacje na temat szkoleń możecie Państwo uzyskać kontaktując się z Panem Konradem Galińskim- tel. 668 429 357, e-mail: