Loading

Spotkanie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w powiecie nidzickim

Spotkanie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w powiecie nidzickim

Dnia 10 października 2019 roku w siedzibie Centrum Ekonomii Społecznej w Kamionce odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w powiecie nidzickim.

Celem powiatowego zespołu ds. ekonomii społecznej jest tworzenie dobrego klimatu dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych oraz współpracy różnych podmiotów i jednostek samorządu terytorialnego w sektorze ekonomii społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie powiatowego zespołu ds. es, przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Wiesława Przybysz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która przedstawiła założenia i priorytety wsparcia w obszarze włączenia społecznego w nowym okresie programowania na lata 2021–2027. Są to szczególnie ważne informacje dla samorządów lokalnych w zakresie planowania lokalnej polityki społecznej. Podczas spotkania rozmawialiśmy także o stanie rozwoju usług społecznych w powiecie nidzickim: jakie usługi społeczne potrzebne są w powiecie nidzickim, w jaki sposób skutecznie je realizować i rozwijać, jakie instytucje i organizacje w powiecie mogą te usługi realizować.