Loading

Spotkanie biznesowe CSR

Spotkanie biznesowe CSR

Serdecznie zapraszamy na spotkanie biznesowe CSR, nt. możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, które odbędzie się 1 grudnia 2023r. w Kamionce w „Garncarskiej Wiosce” w godzinach 10.00-14.30.

W programie spotkania m.in. omówienie możliwości wspierania inwestycji firm w nowym okresie funkcjonowania funduszy UE:

- Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM),

- Fundusze Europejskie - Polska Wschodnia,

- LSR – LGD „Brama Mazurskiej Krainy”,

- Finansowe instrumenty zwrotne – Fundacja NIDA

oraz możliwości współpracy firm z przedsiębiorstwami społecznymi w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – dobre praktyki:

- wolontariat pracowniczy,

- wymiana doświadczeń z przedsiębiorcami za granicą,

- programy i akcje społeczne.

Podczas spotkania będzie również możliwość odbycia indywidualnych konsultacji projektów rozwojowych firm, inwestycji oraz projektów współpracy (prosimy o zgłaszanie potrzeby indywidualnych konsultacji przy potwierdzaniu uczestnictwa w spotkaniu).

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 30.11.2023r. telefonicznie: 696 088 701 lub mailowo: . do godziny 12:00.

Może być grafiką przedstawiającą 4 osoby