Loading

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 05.09.2022r.- 16.09.2022r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 11/2022. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – osobiście w Biurze FPS lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

  1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
  • Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1
  • Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3
  • Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 4
  • Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5
  1. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.
  2. Regulamin FPS

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej