Loading

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 27.06.2022 r. – 08.07.2022 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 9/2022. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – osobiście (pokój nr 10 i 18) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

 1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
  1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
  2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3.
  4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 4.
  5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.
 2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.
 3. Regulamin FPS

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:– Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.