Loading

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DLA PODMIOTÓW ISTNIEJĄCYCH DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DLA PODMIOTÓW ISTNIEJĄCYCH DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 12.08.2022 r. – 26.08.2022 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 10/2022. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”. 

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – osobiście (pokój nr 10 i 18) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.  

 1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki: 
  1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1
  2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3
  4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 4
  5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5
 2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów. 
 3. Regulamin FPS 

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.