Loading

Promocja

W ramach działań informacyjno-promocyjnych OWES w Nidzicy świadczy usługi dla PES w szczególności dla PS poprzez:

- przygotowanie narzędzi promujących ich produkty i usługi, np. ulotki lub foldery, media społecznościowe,

- promowanie produktów i usług PES i PS, np. w formie organizacji targów, wydawania katalogów ofert, 

- promowanie PES i ich działań na OWESowym profilu w mediach społecznościowych i na stronie projektowej, 

- tworzenie partnerstw PES w zakresie przygotowania wspólnych ofert turystycznych, np. wizyty studyjne

 

Ulotka OWES - ogólna

Ulotka OWES - dotacje

Ulotka OWES - wsparcie dla PS