Loading

Ogłoszenie wyników konkursu Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”.

Ogłoszenie wyników konkursu Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”.


 

Szanowni Państwo,


Mamy zaszczyt powiadomić o rozstrzygnięciu konkursu „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”.

Ogłoszenie wyników konkursu przez Panią Minister Marlenę Maląg oraz Pana Ministra Stanisława Szweda  rozpocznie się dnia 2 grudnia o godzinie 10.00.

W roku bieżącym konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony podmiotów, które w swym codziennym funkcjonowaniu łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Świadczy o tym chociażby liczba 150 nagrodzonych podmiotów w 5 kategoriach:

Kategoria I. Debiut roku

Kategoria II. Najlepszy pracodawca

Kategoria III. Sukces rynkowy

Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS

Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w formie relacji online. Do jej śledzenia w mediach społecznościowych serdecznie Państwa zapraszamy. Transmisja dostępna będzie na https://www.facebook.com/mripsRP, https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL, a pełna lista laureatów i podmiotów certyfikowanych zostanie zamieszczona bezpośrednio po transmisji na stronach internetowych www.ekonomiaspoleczna.gov.pl oraz www.znakjakosci.mrpips.gov.pl.    

Konkurs realizowany w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konkurs „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” jest częścią IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.