Loading

Lista rankingowa Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS

Lista rankingowa Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS

Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Rundy konkursowej 11/2022.

Pobierz listę rankingową (.pdf)

Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH