Loading

Nabór wniosków, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025”.

Nabór wniosków, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia dzisiejszego rusza nabór wniosków, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  konkursu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025”.

 

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

 

W ramach Programu wspierane finansowo będą następujące zadania w ramach działań:

- rozwój ekonomii społecznej,

- wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej,

- reintegracja zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw społecznych,

- nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej,

- realizacja usług społecznych.

 

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:

- Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.

- Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.

- Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

 

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

 

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538 117 123. 

 

Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego konkursu znajdziecie Państwo w poniższym linku:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,naborze,wnioskow,w,ramach,programu,Odpornosc,oraz,rozwoj,ekonomii,spolecznej,i,przedsiebiorczosci,spolecznej,na,lata,2022-2025,4317.html