Loading

Konsultacje społeczne projektu WPRESiS 2021-2025

Konsultacje społeczne projektu WPRESiS 2021-2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025”. Konsultacje trwają do 3 marca 2021 r.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy do zgłaszania opinii, uwag i propozycji dotyczących wspomnianego  projektu Programu WPRESiS.

Projekt Programu oraz Formularz konsultacji społecznych dostępne są:             

  • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem internetowym  https://bip.warmia.mazury.pl/ w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE;
  • Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://es.warmia.mazury.pl/ w zakładce: AKTY PRAWNE