Loading

Biblioteka

Biblioteka znajduje się w Punkcie Informacyjnym Ekonomii Społecznej zlokalizowanym w Przedsiębiorstwie Społecznym „Garncarska Wioska” w Kamionce k/ Nidzicy

 

Punkt czynny:

od poniedziałku do soboty

w godz. 8.00 – 16.00  

 

W punkcie są udostepniane w wersji drukowanej i elektronicznej:

* publikacje książkowe

* czasopisma,

* opracowania, analizy,

* filmy poświęcone problematyce związanej z ekonomią społeczną.

 

  

Poniżej wykaz publikacji znajdujących się w Bibliotece:

 

Lp.

Tytuł

Autor

Rok wydania

1

10 lat Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

2010

2

10 years of the Polish-American Freedom Foundation.

 

2010

3

5 pomysłów na lokalną aktywność.

 

2008

4

Aktywizacja środowisk lokalnych

Piotr Sałustowicz

2005

5

Badanie zachodniopomorskich podmiotów Ekonomii Społecznej

 

2010

6

BARKA Ekonomia Społeczna w Praktyce. 91989-2008)

red. Barbara Sadowska

2008

7

Barwy Wolontariatu- rocznik Nr.7

 

2002

8

Biała Księga - i wszystko jasne

Łukasz Wiśniewski

2005

9

Bierni czy aktywni. Sytuacja osób powyżej 45 roku życia na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego.

Marzena Sochańska-Kawiecka, Zuzanna Kołakowska

2008

10

Budujemy nowy Lisków

Tomasz Kaźmierczak, Magdalena Dudkiewicz

2007

11

Bułka z masłem czy bieg z przeszkodami?

 

2008

12

CIS/KIS Integracja społeczna w praktyce

Małgorzata Kowalska

2010

13

Cztery lata członkowstwa Polski w UE

 

2008

14

Czy zarabianie jest w porządku? Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych.

red. Marcin Dadel

2010

15

Dobra Praktyka Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA

 

2010

16

Dobra Praktyka Spółdzielnia Socjalna "Nowy Horyzont" z Cieszyna

 

2010

17

Dobra Praktyka Szlachetna Paczka

 

2010

18

Dobra Praktyka Śląski Bank żywności

 

2010

19

Dobre praktyki

 

2006

20

Dobre praktyki EFS w Polsce

 

 

21

Dobre praktyki ośrodków krajowego systemu usług w prowadzeniu projektów

Grzegorz Ciesla, Anna Forin

2008

22

Dobro wspólne, władza, korupcja

Ewa Popławska

1997

23

Dobroczyńca roku

praca zbiorowa

1999

24

Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów- szkolenia z EFRR

 

 

25

Droga do wolnej gospodarki

Janos Kornai

1991

26

Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych.

Katarzyna Bajraszewska

2009

27

Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza stowarzyszeń oraz fundacji

Zespół redakcyjny

2008

28

Dziennikarze piszą o Europejskim Funduszu Społecznym

 

 

29

E jak EQUAL, P jak Partnerstwo

Tomasz Schimanek

2007

30

E-Gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy.

Adam Wawszczyk

2003

31

Ekonomia Solidarności konferencja ES Gdańsk 2008

 

2008

32

Ekonomia Solidarności konferencja Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki i Leszek Balcerowicz w rozmowie z Maciejem Ziębą
 

 

2008

33

Ekonomia społeczna a bezradność społeczna - perspektywy i bariery.

Piotr Sałustowicz, Halina Guzowska

2006

34

Ekonomia społeczna i biznes

 

2006

35

Ekonomia społeczna półrocznik 1/2010

 

2010

36

Ekonomia spo??eczna w wymiarze lokalnym. Województwo warmińsko-mazurskie

 

 

37

Ekonomia społeczna. Postaw na zysk i cel społeczny.

Artur Ptak

2008

38

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

Stanisław Dębski

1996

39

Ekonomizacja organizacji pozarządowych

Jan Jakub Wygnański

2008

40

EQUAL na obszarach wiejskich. Dobre praktyki-lokalne działania.

Anna Szkiruł

2008

41

Europa od A do Z

Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels

1999

42

Europa w ławce szkolnej

Czesław Mojsiewicz, Zbigniew Czachóra, Beata Przybylska

2005

43

Finansowanie rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej.

Leszek Butowski

2002

44

Formy wspierania eksportu

 

 

45

Fundacja "Nasza Nadzieja"

 

 

46

Fundraising to sztuka

Dorota Głażewska, Tomasz Schimanek, Beata Tokarz

2005

47

Fundusz Lokalny sposób na zmartwienia darczyńcy i zmagania organizacji społecznych

Opracowanie Monika Mazurczak

1999

48

Gmina, Przedsiębiorczość, Promocja

J. Paweł Gierorgica

1992

49

Gospodarka odpadami.

Marianna Wladarz

2003

50

Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich.

Lester M. Salamon

2004

51

Idea partnerstwa w praktyce programu inicjatywy wspólnotowej Equal.

Filip Piotrkowski, Renata Włoch

2008

52

Informator o inicjatywach lokalnych w Polsce

 

1996

53

Inicjatywy lokalne - polskie doświadczenia

Jerzy Drężkiewicz, Grażyna Gęsicka, Jan Szczucki

1995

54

Innowacyjne Fundusze Europejskie na innowacyjne inwestycje

Ewa Fedor-Destrebecq, Tomasz Włodarski

2010

55

Innowacyjność 2006. Raport

 

2006

56

Innowacyjność na Warmii i Mazurach

Praca zbiorowa

2009

57

Instytucje Rozwoju Lokalnego

Grażyna Gęsicka

1996

58

Jak aktywizować społeczności wiejskie?

M.Dudkiewicz, T. Kaźmierczak, I.Rybka

 

59

Jak pozyskiwać dary rzeczowe

Ania Czekalska- Mikołajek Dżamila Sulkiewicz-Nowicka

2002

60

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Poradnik.

Jacek Ostrowski, Daniel Prędkopowicz

2009

61

Jak przygotować i zarządzać projektem

 

2005

62

Jak stworzyć dobry projekt.

Marcin Dadel

2007

63

Jak tworzyć Wiejskie Inkubatory Przedsiębiorczości. Poradnik

red. Zbigniew Mieruński

2002

64

Jak współpracować na rzecz rozwoju demokratycznego gminy?

Krzysztof Margol, Marcin Konieczny

 

65

Jak współpracować na rzecz rozwoju gospodarczego gminy. Poradnik

 

 

66

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

B. Kwiatkowska, M. Chrzczonowicz

2008

67

Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne zakorzenione lokalnie?

M.Sztark, M. Śliwiński

2007

68

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem.

Dariusz Piotrowski Radosław Skiba

2004

69

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem.

Dariusz Piotrowski Radosław Skiba

2003

70

Jak zostać organizacją pożytku publicznego?

Radosław Skiba

2004

71

Jaka wspólnotowość Polaków w XXI w.?

 

2010

72

Kapitał żelazny

Filip Dopierała

1998

73

Katalog produktw ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Joanna Omalecka

2010

74

Każde miejsce opowiada swoją historię

Praca zbiorowa

2001

75

Kontrola i nadzór organizacji pozarządowych

Piotr Niezgodzki, Radek Skiba

2002

76

Krajowa strategia rozwoju regionalnego - projekt 2010 - 2020

 

2009

77

Kultura zawodu dla ekonomistów

Piotr Sarna

1998

78

Leksykon harcerstwa

Olgierd Fietkiewicz

1988

79

Lider w Polsce - przykłady projektów

 

2009

80

Monitor Integracji Europejskiej nr 70/2004

 

 

81

Możliwości kreowania lokalnych rynków finansowych przez samorządy terytorialne.

Leszek Pawłowicz

2000

82

Na drodze do przemian. Polska i jej sąsiedzi w procesie transformacji

Piotr Marciniak

2006

83

Na wsi odnowa

Bohdan Kamiński

2008

84

Najlepsze projekty dla rozwoju polskich regionów

 

2010

85

Non omnis moriar czyli jak przekazywać spadki na rzecz organizacji społecznych.

Filip Dopierała

1999

86

Oblicza elbląskiej filantropii.

red. Marek Zwierzyński

2007

87

Oblicza Polski Północno-Wschodniej

 

2000

88

Obszar wolnosci, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej

red. Filip Jasiński

2005

89

Obywatele i Samorząd Lokalny

Małgorzata Makowska

2004

90

Odpowiedzialny biznes w Polsce

Praca biorowa

2010

91

Oproduktach tradycyjnych i regionalnych.

Marek Gąsiorowski

2005

92

Organizacje działające na rzecz wsi i rolnictwa - informator

red. Bohdan Kamiński

1998

93

Organizacje pozarządowe w powiecie nidzickim.

Rafał Doda

2004

94

Outplacement-przewodnik dla organizacji pozarządowych

Aleksandra Ledwoń

2010

95

Partnerstwo lokalne na Mazowszu 2003-2009 dobre praktyki

 

2010

96

Podręcznik samorządowego urzędnika europejskiego

Anna Kłossowska

2005

97

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście EFS

Praca zbiorowa, Małgorzata Bonikowska

2006

98

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport 2002

Marta Gumkowska Justyna Dąbrowska, Jakub Wygnański

2002

99

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport 2002

Marta Gumkowska Justyna Dąbrowska, Jakub Wygnański

2002

100

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport 2006

Marta Gumkowska Jan Herbst

2006

101

Polish-American Freedom Foundation. Report 2008

 

2008

102

Polish-American Freedom Foundation. Report 2008

 

2008

103

Polityka oświatowa samorządu terytorialnego

Jacek Strzemieczny, Andrzej Szaniawski

1998

104

Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne.

Stanisława Golinowska

2002

105

Polska Pięknieje. 7 Cudów Funduszy Europejskich

Kier. prod. Iwona Gach/Strategis

 

106

Polska w zmieniającym się świecie

Maciej Kozłowski

1999

107

Polska wieś - raport o stanie wsi.

Praca zbiorowa

2002

108

Polskie projekty oraz krajowi laureaci - 2007

 

2008

109

Polskie projekty oraz krajowi laureaci - 2008

 

2009

110

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Raport 2009

 

2009

111

Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną

 

2009

112

Poradnik dla samorządów

Michał Guć

2004

113

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 

114

Program rozwoju obszarów wiejskich

 

2009

115

Programy na rzecz rynku pracy

Leszek Jodliński, Mirosław Ziajka

2001

116

Przedsiębiorcy społeczni - wizjonerzy naszych czasów

David Bornstein

2009

117

Przedsiębiorstwa społeczne na wsi - tworzenie, zarządzanie i rozwój.

Krzysztof Margol, Barbara Bąkowska

2010

118

Przedsiębiorstwo społeczne w działaniu

Michał Guć, Wojciech Jagielski, Tomasz Schimanek

2009

119

Przepis na projekt, recepta na fundusz.

Bohdan Kamiński

2008

120

Przez dialog do wspólnoty i rozwoju.

Jan Szomburg

2010

121

Regionalne Fundusze Inwestycyjne

 

1997

122

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

 

123

Rok w Unii Europejskiej. Kto zyskał, a kto stracił

red. Wojciech K. Szalkiewicz

2005

124

Rozmowy o przedsiębiorczości społecznej.

Kamil Mentel, Piotr Chmiel

2009

125

Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

 

1994

126

Rozwój regionalny w Polsce

 

1994

127

Słownik ortograficzny języka polskiego

Mieczysław Szymczak

1996

128

Słownik wyrazów obcych i trudnych

Andrzej Markowski,Radosław Pawelec

2003

129

Spółdzielnia socjalna krok po kroku.

red. Janusz Sulczewski

2010

130

Spółdzielnie nowe narzędzie rozwoju rynku pracy

 

2007

131

Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne utworzone w ramach PRR Ekonomia Społeczna w Praktyce

 

2010

132

Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne utworzone w ramach PRR Ekonomia Społeczna w Praktyce

 

 

133

Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne utworzone w ramach PRR Ekonomia Społeczna w Praktyce.

 

2007

134

Strategia rozwoju gminy miejsko - wejskiej - Jarocin

 

1998

135

Strategia rozwoju lokalnego - Lądek Zdrój

 

1998

136

Stypendia, pomoc, dobroczynność, granty, filantropia

 

2005

137

Stypendia, pomoc, dobroczynność, granty, filantropia

 

2005

138

Sztuka innowacji

Tom Kelley

2003

139

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Traktat o Unii Europejskiej.

 

2003

140

Ustawa o działalności poźytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla organizacji pozarządowych.

 

2004

141

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stan prawny 01.06.2010

Marcin Dadel

2010

142

Vademecum darczyńcy

Joanna Pucek

1998

143

W kierunku obywatelskiego Pomorza.

Jan Szomburg

2010

144

Wiejskie organizacje pozarządowe.

Maria Halamska

2008

145

Wirtualny inkubator gospodarki społecznej

Pawe?? Paściak, Waldemar Żbik

 

146

Witos o demokracji

Jan Borkowski

1995

147

Wolontariat, Filantropia i 1%. Raport 2005

Marta Gumkowska

2005

148

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

Wojciech Dziemianowicz

2000

149

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

Wojciech Dziemianowicz

2000

150

Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce w 2008.

Jan Herbst

2008

151

Współpraca organizacji pozarządowych z bankiem.

Jan Pikula

2010

152

Wybrane zagadnienia gospodarcze.

 

2008

153

Wybrane zagadnienia gospodarcze. Informator dla ngo.

Katarzyna Bajraszewska, Artur Zawolski

2008

154

Wybrane zagadnienia gospodzrcze.

 

2008

155

Wzory przemian ekonomicznych

Charles Feinstein

1993

156

Z teorii i praktyki gospodarki społecznej.

Ewa Leś, Małgorzata Ołdak

2006

157

Zakończenie działalności stowarzyszenia.

Radosław Skiba

2002

158

Zarządzanie ludźmi w organizacjech pozarządowych

Anna Kwiatkiewicz

2002

159

Zarządzanie wiejską gminą

Małgorzata Kramarz, Piotr Topi??ski

1998

160

Zasady tworzenia i zarządzania Funduszami Lokalnymi na podstawie doświadczeń amerykańskich

Kathryn A. Agard, Helen Monroe, Ed SulliVan

1998

161

Zasady, programy i formy współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

Dorota Dutkiewicz, Tomasz Schimanek

1998

162

Zatrudnianie pracowników w organizacjach pozarządowych

Izabela Gembicka

2008