Loading

Aktywne wakacje

Aktywne wakacje

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA realizująca we wspólpracy z Działdowską Agencją Rozwoju projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, przgotowała na wakacje 2020 roku program aktywnych wakacji dla uczniów i absolwentów szkół średnich, którzy chcą przez część wakacji zaangażować się w działania przedsiębiorstw społecznych.

Uczniowie uczestnicząc w pracach spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń lub fundacji otrzymają uzgodnione wynagrodzenie lub stypendium (umowa z młodocianym lub stypendium naukowe).

Wszystkim uczestnikom programu zapewniamy również zajęcia teoretyczne i warsztaty z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

Program będzie realizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel: 666 028 992 lub mailowy