Loading

ZAPRASZAMY PO BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH!!!

ZAPRASZAMY PO BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH!!!

- Jeśli masz pomysł na biznes i potrzebujesz wsparcia w jego realizacji
- Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są przedsiębiorstwa społeczne i myślisz o zespołowym biznesie
zgłoś się do OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY,

zapraszamy do udziału w konkursach na pozyskanie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych.

 

O bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego (m.in. spółdzielni socjalnej, spółki z o.o. non profit, fundacji, stowarzyszenia) mogą ubiegać się:
- osoby fizyczne (zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym) jak i
- osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego itp.)

Wysokość wsparcia finansowego:
- Dotacja na jedną uprawnioną osobę wynosi do 24 tys. zł netto.

Wsparcie pomostowe możliwe do uzyskania po uruchomieniu przedsiębiorstwa społecznego jest stopniowo zmniejszane:
- 2000 zł/miesiąc przez okres 6 miesięcy i 1500 zł/miesiąc średnio na 4 miesiące lub
- 1500 zł/miesiąc przez okres 6 miesięcy i 1000 zł/miesiąc średnio na 4 miesiące

- Wysokość wsparcia pomostowego uzależniona jest od wielkości etatów osób zatrudnianych – dotacyjnych.

Dodatkowe wsparcie
Wsparcie finansowe świadczone jest wraz ze wsparciem merytorycznym w postaci usług animacyjnych, doradczych i szkoleniowych dotyczących zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.

Więcej szczegółów na stronie:
www.ekonomiaspoleczna.nida.pl
www.darsa.pl