Loading

Konkurs - jednorazowa dotacja inwestycyjna na pokrycie wydatków inwestycyjnych

Konkurs - jednorazowa dotacja inwestycyjna na pokrycie wydatków inwestycyjnych

 

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 3/2020

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 08.09.2020r. do 22.09.2020r.

Miejsce składania wniosków:

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A, 

13 - 200 Działdowo; w godz. od 7.30 do 15.00

lub listownie na powyżej wskazany adres.

 Do wniosku należy dołączyć:

  1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
  2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.
  3. Dokumenty wskazane w załączniku do pobrania

 Załączniki do pobrania:

pobierz