Loading

Konkurs „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”.

Konkurs „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił konkurs „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił konkurs „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Konkursie i rekomendowania instytucji publicznych, podmiotów ekonomii społecznej, a także przedsiębiorstw komercyjnych, które  mają istotne znaczenie w rozwoju współpracy  ze środowiskiem ekonomii społecznej w regionie.

Szczegóły dotyczące konkursu www.es.warmia.mazury.pl/aktualnosci